Fördelarna med gräsensilage förpackad med sträckfilm

En av de största rörliga kostnaderna på djurgårdar är utan tvekan foderkostnader och det nämns ofta att bettgräs är det billigaste fodret på gården. Men om vi alla är överens om att betat gräs är det billigaste fodret på en gård bör ett mål vara att maximera dess användning. Det är här sträckfilm och ensilage kommer in i bilden. Gräsensilage används helt enkelt under de perioder då betat gräs inte är tillräckligt för att möta behoven hos beståndet på djurgården. Det finns många val att göra när man överväger gräsensilage, det första är om man ska bala eller klämma.

Om man enbart tittar på produktionskostnaderna som källa kostar klämensilage cirka 250 kr/ton att tillverka jämfört med 290 kr/ton för balensilage. Så vid första anblicken verkar klämman billigare. Men som alla kostnader måste man undersöka och tänka till hela gårdssystemet.

Det är välkänt att det sker stora förluster i torrsubstans vid framställning av ensilage. Data tyder på att den genomsnittliga förlusten av ensilage är 25 % mellan skörd och utfodring, medan den genomsnittliga förlusten av balensilage är så låg som 10 %. Så om man ser kostnaden per ton så blir bilden mer rättvisande.

Om vi ​​ska maximera användningen av betat gräs, så är det sista vi bör göra att ta 50 % av våra gräsmarker ur rotationen för att säkerställa att allt gräs klipps samtidigt för att fylla ensilageklämman. Så är inte fallet ensilage som packas med stäckfilm. Mes ensilage som packas med sträckfilm kan man skörda gräset på olika fält som befinner sig i olika tillväxtstadier och som kan skördas vid olika tidpunkter. Detta passar inte med klämensilageproduktion men passar mycket bra med ensilage som packas med sträckfilm, med mindre arealer som skördas allt eftersom de når bästa mognadsstadier.

Slutligen har vi ytterligare två fördelar genom att använda balensilage i vårt jordbrukssystem. För det första är inte vårt ensilage utsatt för dåligt väder. Genom att använda balar och olika skördetider sprids väderrisken över hela växtsäsongen.