Vad är en S maskin (slipmaskin) och hur använder du den?

Det finns olika typer av slipmaskiner, var och en med olika syfte. De flesta typer av slipmaskiner återfinns också i olika storlekar och prisklasser, både för hobbyanvändning eller för professionella applikationer. Letar du efter slipmaskiner så finner du flera goda alternativ hos S maskin / slipmaskin

Introduktion – slipmaskin
Slipmaskinens syfte är att skapa plana ytor genom med hjälp av höghastighetsroterande slipskivor. Slipning är ett sätt att ge en mer exakt finish till en del som redan bearbetats men är också en bearbetningsprocess i sig. De huvudsakliga maskintyperna är ytslipmaskinen för plana ytor; och den cylindriska slipmaskinen för cylindriska ytor. Mer komplexa former produceras av formade hjul som kallas konturslipskivor. Bänk- och piedestalslipmaskiner används för verktygsslipning etc. För att hitta rätt typ av slipmaskin kolla med S maskin / slipmaskin

Slipning används för att i slutet av tillverkningsprocessen för material som måste uppvisa hög lyxkvalitet eller högre noggrannhet i form och dimension. Eftersom noggrannheten i dimensioner vid slipning är i storleksordningen 0,000025 mm, tenderar det i de flesta tillämpningar att vara en efterbehandlingsoperation de denna process tar bort jämförelsevis lite material. Det finns dock vissa grovbearbetningsapplikationer där slipning tar bort stora volymer material ganska snabbt. Således är slipning ett mångsidigt område.

Översikt
Slipmaskinen består av en bädd med en fixtur för att styra och hålla arbetsstycket, och en motordriven slipskiva som snurrar med önskad hastighet. Hastigheten bestäms av hjulets diameter och tillverkarens betyg. Sliphuvudet kan röra sig över ett fast arbetsstycke, eller så kan arbetsstycket flyttas medan sliphuvudet förblir i ett fast läge.

Slipmaskiner tar bort material från arbetsstycket genom nötning, vilket kan generera betydande mängder värme. För att kyla arbetsstycket så att det inte överhettas och avviker i tolerans, har många slipmaskiner ett system för kylning med hjälp av kylmedel. Kylvätskan gynnar även maskinisten eftersom värmen som genereras kan orsaka brännskador. I högprecisionsslipmaskiner (de flesta cylindriska slipmaskinerna och ytslipmaskiner) är de slutliga slipstegen vanligtvis inställda så att de tar bort cirka 200 nm (mindre än 1/10000 in).
För att hitta rätt typ av slipmaskin sök efter S maskin / slipmaskin