Värmepellets är inte Stallpellets!

Det finns en vanlig missuppfattning att stallpellets är samma sak som värmepellets. Stallpellets är gjorda för att falla isär så fort som möjligt medan värmepellets ska hålla ihop så länge som möjligt vid förbränning. Stallpellets är betydligt enklare att lösa upp när det vattnas eftersom den har en högre absorptionsförmåga. Det ger i sin tur en torrare bädd med mindre ammoniakavgång. Stallpellets skapar också ljusa, fräscha och dammfria stallmiljöer där både hästar och människor mår bra. Lätt att använda, lagra och att tycka om.

SPARA UTRYMME OCH MOCKNINGSTID
Med stallpellets sparar du tid, utrymme och pengar. Jämfört med en bal kutterspån, så är en säck stallpellets på 14 kg betydligt enklare att lyfta och smidigare att lagra. I genomsnitt går det åt 1,3 pall stallpellets per år och hästbox jämfört med 2,5 pall traditionell bal av kutterspån. Enligt SLU är det en besparing på 1,4 kg per dag.

LÄTTARE ATT KOMPOSTERA
I genomsnitt går det åt 1,3 pall stallpellets per år och hästbox jämfört med 2,5 pall traditionellt kutterspån. Enligt SLU är det en besparing på 1,4 kg per dag. Dessutom minimerar du andelen spån som hamnar på gödselstacken, ca 45% mindre. Du behöver inte tömma gödselstacken lika frekvent. På köpet hjälper du miljön på traven eftersom det blir mer volymvikt och mindre utsläpp per leverans.

HELT NATURLIGT
Stallpellets är en 100% naturlig produkt gjord på restprodukten från kutterspån.

MINDRE DAM GER BÄTTRE STALLMILJÖ
Efter att stallpelletsen vattnats blir den mjuk, faller isär till finfördelat spån. Jämfört med många andra strömedel dammar stallpellets betydligt mindre eftersom den vattnas, vilket påverkar hela stallmiljön. I vår produktionsprocess jobbar vi också med ett flertal dammreducerande åtgärder för att säkerställa en dammfri produkt.

SUGER UPP 3 GÅNGER SIN EGEN VOLYM
Efter att du vattnat upp stallpelletsen blir den mjuk och får en mycket hög uppsugningsförmåga. Boxen blir också mjuk och lättmockad. Varje säck kräver ungefär 5-7 liter vatten och säcken sväller 3 ggr sin volym efter att du vattnat upp säcken. Värmepellets är hårdare pressad och fungerar mycket dåligt i frågan om uppsugningsförmåga.