Värmepellets är inte Stallpellets!

Det finns en vanlig missuppfattning att stallpellets är samma sak som värmepellets. Stallpellets är gjorda för att falla isär så fort som möjligt medan värmepellets ska hålla ihop så länge som möjligt vid förbränning. Stallpellets är betydligt enklare att lösa upp när det vattnas eftersom den har en högre absorptionsförmåga. Det ger i sin tur en torrare bädd med mindre ammoniakavgång. Stallpellets skapar också ljusa, fräscha och dammfria stallmiljöer där både hästar och människor mår bra. Lätt att använda, lagra och att tycka om.

SPARA UTRYMME OCH MOCKNINGSTID
Med stallpellets sparar du tid, utrymme och pengar. Jämfört med en bal kutterspån, så är en säck stallpellets på 14 kg betydligt enklare att lyfta och smidigare att lagra. I genomsnitt går det åt 1,3 pall stallpellets per år och hästbox jämfört med 2,5 pall traditionell bal av kutterspån. Enligt SLU är det en besparing på 1,4 kg per dag.

LÄTTARE ATT KOMPOSTERA
I genomsnitt går det åt 1,3 pall stallpellets per år och hästbox jämfört med 2,5 pall traditionellt kutterspån. Enligt SLU är det en besparing på 1,4 kg per dag. Dessutom minimerar du andelen spån som hamnar på gödselstacken, ca 45% mindre. Du behöver inte tömma gödselstacken lika frekvent. På köpet hjälper du miljön på traven eftersom det blir mer volymvikt och mindre utsläpp per leverans.

HELT NATURLIGT
Stallpellets är en 100% naturlig produkt gjord på restprodukten från kutterspån.

MINDRE DAM GER BÄTTRE STALLMILJÖ
Efter att stallpelletsen vattnats blir den mjuk, faller isär till finfördelat spån. Jämfört med många andra strömedel dammar stallpellets betydligt mindre eftersom den vattnas, vilket påverkar hela stallmiljön. I vår produktionsprocess jobbar vi också med ett flertal dammreducerande åtgärder för att säkerställa en dammfri produkt.

SUGER UPP 3 GÅNGER SIN EGEN VOLYM
Efter att du vattnat upp stallpelletsen blir den mjuk och får en mycket hög uppsugningsförmåga. Boxen blir också mjuk och lättmockad. Varje säck kräver ungefär 5-7 liter vatten och säcken sväller 3 ggr sin volym efter att du vattnat upp säcken. Värmepellets är hårdare pressad och fungerar mycket dåligt i frågan om uppsugningsförmåga.

Hur går det till när du ska skrota din gamla bil. Vi frågade Eklunds begagnade bildelar.

Eklunds begagnade bildelar hjälper oss komma till rätta med hur det fungerar med att skota en bil. När en bil ska skrotas så är det också viktigt att du är säker på att bilen återvinns på bästa möjliga miljövänliga sätt. Det är något Eklunds begagnade bildelar är duktiga på.

Miljöfarligt avfall
Nästan alla bilar innehåller vätskor och material som är skadliga för oss och miljön. När du lämnar in din bil till en bilskrot så bör du säkerställa att de vet vad de gör.

Giltigt registreringsbevis erfordras
Ska du lämna över din bil för skrotning så behöver du alltid ett det senast utfärdade registreringsbeviset samt giltig legitimation. Om du saknar registreringsbeviset kan du enkelt beställa nytt här. Skroten hjälper till så att den skrotade bilen blir borttagen ur bilregistret hos Transportstyrelsen.

Skrotningspremier
Skrotningspremien beviljas till ett belopp om 1 000 euro för anskaffning av en ny bil (bensin eller diesel) vars koldioxidutsläpp är högst 120 g/km (WLTP).
– För bensin 1 000 euro 120 g/km (WLTP).
– För diesel 1 000 euro 120 g/km (WLTP).
– Bensin/diesel (hybrid som laddas under drift) 1 000 euro 120 g/km (WLPT). Skrotningspremien är 2 000 euro när man köper en sådan ny bil vars drivkraft antingen helt eller som andra drivkraft är el eller metanbränsle. Bilen som köpts är antingen helt eldriven eller har eldrift som andra drivkraft och dess koldioxidutsläpp är högst 95 g/km (WLTP).
– Renodlade elbilar 2 000 euro
– Bensin/diesel/el (plug-in hybrid) 95 g/km 2 000 euro
– Bensin/gas (CNG) ingen utsläppsgräns 2 000 euro
– Bensin/etanoldriven (CNG) ingen utsläppsgräns 2 000 euro

Mer information gällande Skrotningspremien hittar du här

Eklunds begagnade bildelar
Eklunds skrott / Eklunds begagnade bildelar har upptagningsområde i Göteborg, Jönköping, Trollhättan, Uddevalla och Skövde.

Medical instruments – the introduction and my impression

So, the other day, we were finally able to reach the Swedish countryside of Smålandsstenar for a thorough visit at Wing Plast AB. They are making medical instruments of various kinds for areas such as surgery and gynecology. My uncle, which is a medical supplicant at the local hospital of our home city, has always been keen on using Wing Plast medical instruments. Cutting to the chase, he got a formal invitation to visit Sweden and discover how they operate and manufacture on a regular basis. He could also bring an extra person, so he asked me. That is pretty much where the journey took off.

High quality and fully disposable

When we reached the facility of Wing Plast, I was stumbled upon the fact that their idea was to provide the highest quality of medical instruments, but simultaneously be on the verge of sustainability. Thus, they concentrate on developing and producing medical instruments using a method referred to as injection moulded plastics. This way, the moulding process of their medical instruments are drastically improved with the intention to be gentle towards our beloved mother earth. They are also ISO certified which is a strong indication of their quality standards.

Medical instruments improve global healthcare

While one of their core values is sustainability and high-quality products, let us not forget that they are also shaping the future development of global healthcare with their medical instruments. It was interesting to see that they co-operate with experts within areas of gynecology, obstetrics, colorectal surgery and urology in order to conceptualize and later on realize ideas for innovation. Therefore, it is safe to say that their medical instruments contribute to improved health care globally. Overall, it was a truly pleasant experience to visit Wing Plast and I desire to go there again in the future to see where development has brought them.

 

The team on vacation

Team golf

Let’s travel together with your team for some team-builing. My suggestion is that don’t play football during the vacation but instead do something different, but still be active. Do other sports like swimming, or golf. It’s actually pretty usual for athletes to entertain themselves. Fly to anoter country and play together! Your’re probably gonna swing the balls totally out of bounds but it’s not the most important. For your team during the vacation, you’re just gonna have fun, be active and have time to talk. I believe you should try golf. What do you think?